HP Officejet 4620 Yardım

background image

OFFICEJET

4610/4620

Kullanıcı Kılavuzu

background image
background image

HP Officejet 4610 All-in-One

series/HP Officejet 4620 e-

All-in-One series

Kullanıcı Kılavuzu

background image

Telif hakkı bilgileri

© 2012 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Hewlett-Packard Company
uyarıları

Bu belgede yer alan bilgiler önceden
bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Tüm hakları saklıdır. Telif hakları
yasalarında izin verilen durumlar
dışında, önceden Hewlett-Packard
şirketinden yazılı izin alınmadan bu
belgenin çoğaltılması, uyarlanması
veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.
HP ürün ve hizmetlerine ait yegane
garantiler, bu ürün ve hizmetlerle
birlikte sağlanan açık garanti
bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu
belgede yer alan hiçbir şey ek garanti
oluşturacak şekilde
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki
teknik veya yazım hatalarından ya da
eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Bildirimler

Windows, Windows XP ve Windows
Vista, Microsoft Corporation
kuruluşunun ABD'de tescilli ticari
markalarıdır.
ENERGY STAR ve ENERGY STAR
markası ABD'de tescilli markalardır.

Güvenlik bilgileri

Yangın ya da elektrik çarpması riskini
azaltmak için, bu ürünü kullanırken her
zaman temel güvenlik önlemlerine
uyun.
1. Yazıcıyla birlikte gelen belgelerdeki
tüm talimatları okuyup anlayın.
2. Ürünün üzerinde yazan tüm
uyarılara ve yönergelere uyun.
3. Bu ürünü, temizlemeden önce
prizden çıkartın.
4. Bu ürünü suya yakın yerde veya
ıslakken kurmayın veya kullanmayın.
5. Ürünü sabit bir yüzeye güvenli bir
şekilde kurun.
6. Ürünü, kimsenin elektrik hat
kablosunun üzerine basamayacağı
veya kabloya takılamayacağı ve
kablonun zarar görmeyeceği korumalı
bir yere kurun.
7. Ürün normal çalışmazsa, bkz.
Sorun çözme.
8. Ürünün içinde kullanıcının bakım
veya onarım yapabileceği parça
bulunmamaktadır. Servisle ilgili
konularda yetkili servis personeline
başvurun.

Erişilebilirlik

Yazıcı, engelli kişilerin aygıta erişimine
yardımcı olan bazı özelliklere sahiptir.

Görsel
Yazıcı yazılımı, işletim sisteminizin
erişilebilirlik seçeneklerinin ve
özelliklerinin kullanımıyla, görsel
engellere veya düşük görme gücüne
sahip olanlar için erişilebilir hale gelir.
Yazıcı yazılımı ayrıca ekran
okuyucular, Braille alfabesi
okuyucuları ve sesten metne
uygulamaları gibi çoğu yardımcı
teknolojileri de destekler. Renk körlüğü
olanlar için, yazılımda ve yazıcı kontrol
panelinde kullanılan renkli düğmeler
ve sekmeler, uygun eylemi anlatan
basit metinlerle veya simge
etiketleriyle sunulmuştur.
Hareket yeteneği
Hareket zorluğu çekenler için, yazıcı
yazılımı işlevleri klavye komutları
yoluyla kullanılabilir. Yazılım ayrıca,
Yapışkan Tuşlar, Geçiş Tuşları, Filtre
Tuşları ve Fare Tuşları gibi Windows
erişilebilirlik seçeneklerini de
destekler. Yazıcı kapakları, düğmeleri,
kağıt tepsileri ve kağıt kılavuzları,
sınırlı güç ve ulaşım olanağına sahip
olanlar tarafından kullanılabilir.
Destek
Bu ürünün erişilebilirliği ve HP'nin ürün
erişilebilirliğine bağlılığı hakkında daha
fazla bilgi için www.hp.com/
accessibility adresindeki HP web
sitesini ziyaret edin.
MAC OS X'e ait erişilebilirlik bilgileri
için, www.apple.com/accessibility
adresindeki Apple web sitesini ziyaret
edin.