HP Officejet 4620 Hjälp

background image

OFFICEJET

4610/4620

Användarhandbok

background image
background image

HP Officejet 4610 All-in-One

series/HP Officejet 4620 e-

All-in-One series

Användarhandbok

background image

Copyright-information

© 2012 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Meddelanden från Hewlett-
Packard

Informationen i detta dokument kan
komma att bli inaktuell utan
föregående meddelande.
Med ensamrätt. Detta material får inte
reproduceras, anpassas eller
översättas utan föregående skriftligt
tillstånd från Hewlett-Packard, förutom
vad som är tillåtet enligt lagen om
upphovsrätt.
De enda garantierna för HPs
produkter och tjänster är de som
anges i de uttryckliga garantierna som
medföljer produkter och tjänster.
Ingenting i det här dokumentet skall
tolkas som en ytterligare garanti. HP
ansvarar inte för tekniska eller
redaktionella fel eller utelämnanden i
detta dokument.

Tillkännagivanden

Windows, Windows XP och Windows
Vista är registrerade varumärken i
USA som tillhör Microsoft Corporation.
ENERGY STAR och ENERGY STAR-
logotypen är registrerade varumärken i
USA.

Säkerhetsinformation

Minska risken för skada genom att
alltid följa säkerhetsanvisningarna.
1. Läs noga alla anvisningar i den
dokumentation som medföljer
skrivaren.
2. Iakttag alla varningar och
anvisningar som anges på enheten.
3. Dra ur strömsladden från
vägguttaget innan du rengör enheten.
4. Installera inte eller använd enheten i
närheten av vatten eller när du är blöt.
5. Installera enheten ordentligt på en
stabil yta.
6. Installera enheten så att sladden
inte kan skadas och så att ingen kan
trampa på eller snubbla på
strömsladden.
7. Om enheten inte fungerar som den
ska kan du läsa avsnittet Lösa ett
problem.
8. Det finns inga delar inuti enheten
som kan repareras av användaren.
Service ska endast utföras av behörig
personal.

Handikappanpassning

Skrivaren innehåller en rad hjälpmedel
för personer med funktionshinder.
Visuellt

Personer med nedsatt syn kan
använda skrivarprogramvaran genom
hjälpmedelsalternativen och
funktionerna i operativsystemet.
Programvaran kan också användas
med de flesta typer av hjälpteknik,
t.ex. skärmläsare, Braille-läsare och
röst-till-text-program. För att underlätta
för de användare som är färgblinda är
de färgade knapparna och flikarna i
programvaran och på skrivarens
kontrollpanel försedda med enkla text-
eller ikonetiketter med information om
åtgärden.
Rörlighet
För att underlätta för användare som
är rörelsehindrade kan funktionerna i
skrivarprogrammet utföras med
tangentbordskommandon.
Programvaran stöder dessutom de
hjälpmedelsalternativ som finns i
Windows, som StickyKeys,
ToggleKeys, FilterKeys och
MouseKeys. Skrivarens luckor,
knappar, pappersfack och
pappersledare kan hanteras av
användare med begränsad styrka och
rörlighet.
Support
Mer information om hjälpmedel för den
här produkten och om HPs
engagemang för produkthjälpmedel
finns på HPs webbplats www.hp.com/
accessibility.
Information om hjälpmedel för Mac OS
X finns på Apples webbplats på
www.apple.com/accessibility.