Pomoč HP Officejet 4620

background image

OFFICEJET

4610/4620

Uporabniški priročnik

background image
background image

HP Officejet 4610 All-in-One

series/HP Officejet 4620 e-

All-in-One series

Uporabniški priročnik

background image

Informacije o avtorskih
pravicah

© 2012 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Obvestila podjetja Hewlett-
Packard

Pridržujemo si pravico do spreminjanja
informacij v tem dokumentu brez
predhodnega obvestila.
Vse pravice pridržane. Brez
predhodnega pisnega dovoljenja
podjetja Hewlett-Packard je
prepovedano razmnoževanje,
prirejanje ali prevajanje tega gradiva,
razen če to dovoljujejo zakoni o
avtorskih pravicah.
Garancije za izdelke in storitve
podjetja HP so navedene v
garancijskih izjavah, priloženih
izdelkom in storitvam. Noben del tega
dokumenta ne predstavlja dodatne
garancije. HP ni odgovoren za
tehnične ali uredniške napake oziroma
pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Priznanja

Windows, Windows XP in Windows
Vista so v ZDA registrirane blagovne
znamke družbe Microsoft Corporation.
ENERGY STAR in ENERGY STAR
sta v ZDA registrirani blagovni znamki.

Varnostne informacije

Ko uporabljate izdelek, vedno
upoštevajte varnostne ukrepe, da bi
zmanjšali nevarnost poškodb zaradi
ognja ali električnega udara.
1. Natančno preberite vsa navodila v
dokumentaciji, ki je priložena
tiskalniku.
2. Upoštevajte vsa opozorila in
navodila, ki so na izdelku.
3. Pred čiščenjem izdelka izvlecite
njegov napajalni kabel iz zidne
vtičnice.
4. Izdelka ne nameščajte ali
uporabljajte blizu vode ali ko ste mokri.
5. Izdelek postavite na stabilno
podlago.
6. Izdelek položite na zaščiteno mesto,
kjer ne more nihče stopiti na napajalni
kabel ali se spotakniti obenj in ga tako
poškodovati.
7. Če izdelek ne deluje pravilno, glejte
Reševanje težav.
8. Naprava ne vsebuje delov, ki bi jih
lahko popravil uporabnik. Servisiranje
prepustite usposobljenim serviserjem.

Dostopnost

Tiskalnik ponuja številne funkcije, ki
omogočajo dostop ljudem s posebnimi
potrebami.

Za slepe in slabovidne
Uporabniki s prizadetim ali slabim
vidom si lahko pri uporabi programske
opreme tiskalnika pomagajo s
pripomočki za osebe s posebnimi
potrebami v operacijskem sistemu.
Tiskalnik podpira večino tehnologij za
osebe s posebnimi potrebami, na
primer bralnike zaslona, Braillove
bralnike in programe za pretvorbo
govora v besedilo. Za uporabnike z
barvno slepoto imajo barvni gumbi in
kartice v programski opremi in na
nadzorni plošči tiskalnika enostavno
besedilo ali oznake ikon, ki opisujejo
ustrezno dejanje.
Za osebe, ki se težko premikajo
Uporabniki z omejenimi gibalnimi
sposobnostmi lahko funkcije
programske opreme tiskalnika izvajajo
z ukazi na tipkovnici. Programska
oprema podpira tudi možnosti
pripomočkov za osebe s posebnimi
potrebami operacijskega sistema
Windows, kot so zaklepanje, preklopni
signali, upočasnitev in simulacija
miške. Osebe, ki se težko gibljejo,
lahko upravljajo vratca tiskalnika,
gumbe, pladnje in vodila za papir na
tiskalniku.
Podpora
Če želite več informacij o dostopnosti
tega izdelka in HP-jevi zavezi za
dostopnost izdelkov osebam s
posebnimi potrebami, obiščite HP-jevo
spletno mesto na naslovu
www.hp.com/accessibility.
Informacije o dostopnosti za Mac OS
X najdete na Applovem spletnem
mestu www.apple.com/accessibility.