Ajutor HP Officejet 4620

background image

OFFICEJET

4610/4620

Ghidul utilizatorului

background image
background image

HP Officejet 4610 All-in-One

series/HP Officejet 4620 e-

All-in-One series

Ghidul utilizatorului

background image

Informaţii Copyright

© 2012 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Note ale companiei Hewlett-
Packard

Informaţiile conţinute în acest
document pot fi modificate fără
notificare prealabilă.
Toate drepturile rezervate. Este
interzisă reproducerea, adaptarea sau
traducerea acestui material fără
acordul scris prealabil al companiei
Hewlett-Packard, cu excepţia cazurilor
prevăzute de legile privind drepturile
de autor.
Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt specificate în
declaraţiile exprese de garanţie ce
însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu
trebuie interpretat ca reprezentând o
garanţie suplimentară. Compania HP
nu va fi răspunzătoare pentru erorile
tehnice sau editoriale sau pentru
omisiunile din documentaţia de faţă.

Certificări

Windows, Windows XP şi Windows
Vista sunt mărci înregistrate în S.U.A.
ale Microsoft Corporation.
ENERGY STAR şi simbolul ENERGY
STAR sunt mărci înregistrate în S.U.A.

Informaţii de siguranţă

Respectaţi întotdeauna măsurile de
siguranţă minime la utilizarea acestui
produs, pentru a reduce riscul
eventualelor arsuri sau electrocutări.
1. Citiţi şi asiguraţi-vă că aţi înţeles
toate instrucţiunile din documentaţia
furnizată împreună cu imprimanta.
2. Citiţi cu atenţie toate avertismentele
şi instrucţiunile de pe produs.
3. Deconectaţi produsul de la reţeaua
de curent electric înainte de a-l curăţa.
4. Nu instalaţi şi nu utilizaţi acest
produs lângă apă sau atunci când
sunteţi ud.
5. Instalaţi produsul în siguranţă, pe
o suprafaţă stabilă.
6. Instalaţi produsul într-un
loc protejat, unde cablul nu poate fi
deteriorat. Cablul trebuie poziţionat
astfel încât să nu se păşească peste
el sau să constituie o piedică în calea
cuiva.
7. Dacă produsul nu funcţionează
normal, consultaţi Rezolvarea unei
probleme.
8. În interiorul dispozitivului nu există
componente care să necesite
intervenţii de service din partea
utilizatorului. Pentru lucrările de

service, apelaţi la personalul de
service calificat.

Accesibilitate

Imprimanta oferă o serie de funcţii
care asigură accesibilitatea acesteia
pentru persoanele cu handicap.
Vizual
Software-ul imprimantei este accesibil
persoanelor cu deficienţe de vedere
sau vedere afectată, prin utilizarea
opţiunilor şi caracteristicilor de
accesibilitate ale sistemului dvs. de
operare. De asemenea, acesta
acceptă cele mai performante
tehnologii specifice pentru aceste
dizabilităţi, precum cititoare de ecran,
cititoare Braille şi aplicaţii de conversie
a vocii în text. Pentru utilizatorii care
suferă de cecitate cromatică,
butoanele şi filele colorate utilizate în
software şi pe panoul de control al
imprimantei conţin text simplu sau
etichete de pictograme care comunică
acţiunea corespunzătoare.
Mobilitate
Pentru utilizatorii cu probleme de
mobilitate, funcţiile software-ului
imprimantei se pot executa prin
comenzi de la tastatură. Software-ul
permite, de asemenea, utilizarea unor
opţiuni de accesibilitate Windows, cum
ar fi StickyKeys, ToggleKeys,
FilterKeys, şi MouseKeys. Uşile,
butoanele, tăvile pentru hârtie şi
ghidajele de hârtie ale imprimantei pot
fi acţionate de utilizatori cu putere şi
capacitate de întindere limitate.
Asistenţă tehnică
Pentru detalii suplimentare despre
accesibilitatea acestui produs şi
angajamentul HP cu privire la
accesibilitatea produselor, vizitaţi site-
ul Web HP la adresa www.hp.com/
accessibility.
Pentru informaţii despre accesibilitate
pentru Mac OS X, vizitaţi site-ul Web
Apple la adresa www.apple.com/
accessibility.