HP Officejet 4620 Žinynas

background image

OFFICEJET

4610/4620

Vartotojo vadovas

background image
background image

„HP Officejet 4610 All-in-

One series“ / „HP Officejet

4620 e-All-in-One series“

Vartotojo vadovas

background image

Informacija apie autorių
teises

© Hewlett-Packard Development
Company, L.P., 2012.

Bendrovės „Hewlett-
Packard“ pranešimas

Šiame dokumente pateikiama
informacija gali būti pakeista be
perspėjimo.
Visos teisės ginamos. Šią medžiagą
atgaminti, pritaikyti ar versti be
išankstinio raštiško „Hewlett-Packard“
leidimo draudžiama, išskyrus
autoriaus teisių įstatymuose
numatytus atvejus.
Vienintelė HP gaminių ir paslaugų
garantija pateikiama garantiniuose
pareiškimuose, pridėtuose prie
konkrečių gaminių ir paslaugų. Jokia
čia pateikiama informacija negali būti
laikoma papildoma garantija. HP
neatsako už šiame leidinyje galinčias
pasitaikyti technines ar redakcines
klaidas ir praleistą informaciją.

Patvirtinimai

„Windows“, „Windows XP“ ir „Windows
Vista“ yra JAV registruotieji „Microsoft
Corporation“ prekių ženklai.
„ENERGY STAR“ ir „ENERGY STAR“
ženklas yra JAV registruoti prekės
ženklai.

Saugos informacija

Kai naudojatės šiuo gaminiu, visuomet
imkitės elementarių atsargumo
priemonių, kad išvengtumėte galimo
sužeidimo dėl gaisro ar elektros
smūgio.
1. Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus
nurodymus, pateiktus dokumentuose,
kuriuos gavote su spausdintuvu.
2. Laikykitės visų perspėjimų ir
nurodymų, esančių ant gaminio.
3. Prieš valydami šį gaminį, atjunkite jį
nuo elektros lizdo.
4. Nestatykite ir nenaudokite šio
gaminio prie vandens arba kai esate
sušlapę.
5. Pastatykite gaminį patikimai ant
tvirto paviršiaus.
6. Pastatykite gaminį saugioje vietoje,
kad niekas negalėtų užlipti ant
telefono linijos laido, už jo užkliūti ar jį
pažeisti.
7. Jei gaminys neveikia kaip turėtų, žr.
Problemos sprendimas.
8. Viduje nėra dalių, kurias galėtų
prižiūrėti pats vartotojas. Dėl techninės
priežiūros kreipkitės į kvalifikuotą
priežiūros personalą.

Pritaikymas neįgaliesiems

Šiame spausdintuve yra daug funkcijų,
palengvinančių neįgaliųjų darbą.
Vaizdinės
Spausdintuvo programinė įranga
pritaikyta asmenims su regos negalia
ar silpnaregiams: tam pasitelkiamos
operacinės sistemos pritaikymo
neįgaliesiems parinktys ir ypatybės. Ji
taip pat suderinama su didžiąja dalimi
pagalbinių technologijų, pvz., ekrano
skaitytuvų, Brailio skaitytuvų ir balso
vertimo tekstu programomis. Spalvų
neskiriantiems vartotojams
programinėje įrangoje ir spausdintuvo
valdymo skydelyje naudojami spalvoti
mygtukai ir skirtukai pažymėti įprastu
tekstu ar piktogramomis,
apibūdinančiomis konkretų veiksmą.
Judėjimo
Asmenims su judėjimo negalia
numatyta galimybė spausdintuvo
programinės įrangos funkcijas vykdyti
klaviatūros komandomis. Programinė
įranga taip pat suderinama su
„Windows“ pritaikymo neįgaliesiems
parinktimis, pvz., „StickyKeys“,
„ToggleKeys“, „FilterKeys“ ir
„MouseKeys“. Spausdintuvo dangčius,
mygtukus, popieriaus dėklus ir
popieriaus kreiptuvus gali valdyti
asmenys, turintys ribotas jėgos ir
pasiekiamumo galimybes.
Parama
Daugiau informacijos apie šio gaminio
pritaikymą neįgaliesiems ir HP
įsipareigojimą gaminti tokius produktus
rasite HP interneto svetainėje adresu
www.hp.com/accessibility.
Pritaikymo neįgaliesiems informaciją
operacinei sistemai „Mac OS X“
aplinkoje rasite „Apple“ interneto
svetainėje adresu www.apple.com/
accessibility.