HP Officejet 4620 leírás

background image

OFFICEJET

4610/4620

Felhasználói kézikönyv

background image
background image

HP Officejet 4610 All-in-One

series/HP Officejet 4620 e-

All-in-One series

Felhasználói kézikönyv

background image

Szerzői jogok

© 2012 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Hewlett-Packard Company
– megjegyzések

A jelen dokumentumban szereplő
információk minden előzetes értesítés
nélkül megváltozhatnak.
Minden jog fenntartva. A szerzői jogi
törvények által megengedetteken túl
tilos a dokumentumot a HP előzetes
írásbeli engedélye nélkül
sokszorosítani, átdolgozni vagy
lefordítani.
A HP termékeire és szolgáltatásaira
vonatkozó kizárólagos jótállás az adott
termékhez, illetve szolgáltatáshoz
mellékelt, korlátozott jótállásról szóló
nyilatkozatban vállalt jótállás. A
dokumentumban ismertetettek nem
jelentenek semmiféle további jótállást.
A HP nem vállal felelősséget az itt
található esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és
mulasztásokért.

Védjegyek

A Windows, a Windows XP és a
Windows Vista a Microsoft Corporation
Egyesült Államokban bejegyzett
védjegye.
Az ENERGY STAR név és az
ENERGY STAR embléma az Egyesült
Államokban bejegyzett emblémák.

Biztonsági információk

A termék használata során mindenkor
érvényesíteni kell azokat az alapvető
biztonsági előírásokat, amelyek révén
elkerülhetők a tűz vagy áramütés
okozta személyi sérülések.
1. Olvassa át alaposan a nyomtató
dokumentációjában található
utasításokat.
2. Tartsa szem előtt a készüléken
feltüntetett valamennyi figyelmeztetést
és utasítást.
3. Tisztítás előtt szüntesse meg a
készülék csatlakozását az elektromos
táphálózathoz.
4. A készüléket nem szabad víz
közelében üzembe helyezni, és akkor
sem, ha az üzembe helyezést végző
személy vagy ruházata nedves.
5. A készüléket vízszintes, szilárd
felületen kell elhelyezni.
6. Olyan biztonságos helyen
üzemeltesse a készüléket, ahol senki
sem léphet a kábelekre, illetve senki
sem botolhat meg a vezetékekben, és
ahol mód van a vezetékek
károsodásoktól való megvédésére.

7. Ha a termék nem működik
megfelelően, lapozza fel a Megoldás
keresése című részt.
8. Nem tartalmaz felhasználó által
javítható alkatrészeket. A javítást
kizárólag szakképzett szerelő
végezheti el.

Hozzáférhetőség

A nyomtató számos olyan
szolgáltatást kínál, amely megkönnyíti
az eszköz használatát az érzékszervi
megbetegedésekben szenvedők és a
mozgáskorlátozottak számára.
Látás
A nyomtató szoftvere látássérült vagy
gyengén látó személyek számára is
használható az operációs rendszer
kisegítő lehetőségei és szolgáltatásai
révén. A legtöbb kisegítő technológiát
is támogatja, például a
képernyőolvasókat, a Braille-olvasókat
és a hangfelismerő alkalmazásokat. A
színvak személyek számára a szoftver
és a nyomtató kezelőpaneljének
színes gombjain és párbeszédfülein
egyszerű feliratok vagy ikonok
találhatók, amelyek a megfelelő
műveletre utalnak.
Mozgás
A mozgáskorlátozott személyek a
nyomtató szoftverfunkcióit
billentyűparancsok segítségével
hajthatják végre. A szoftver az olyan
Windows kisegítő lehetőségeket is
támogatja, mint a Beragadó billentyűk,
az Állapotjelző hangok, a
Billentyűszűrés és a Billentyűzetegér.
A nyomtató ajtajait, gombjait,
papírtálcáit és papírvezetőit korlátozott
erővel és mozgástérrel rendelkező
személyek is működtetni tudják.
Támogatás
A termék kisegítő lehetőségeiről és a
HP kisegítő lehetőségek iránti
elkötelezettségéről a HP webhelyén, a
következő címen olvashat:
www.hp.com/accessibility.
Információkat a Mac OS X kisegítő
lehetőségeiről az Apple webhelyén
talál a következő címen:
www.apple.com/accessibility.