Pomoć za HP Officejet 4620

background image

OFFICEJET

4610/4620

Korisnički Priručnik

background image
background image

HP Officejet 4610 All-in-One

series/HP Officejet 4620 e-

All-in-One series

Korisnički priručnik

background image

Informacije o autorskim
pravima

© 2012. Autorska prava Hewlett-
Packard Development Company, L.P.

obavijesti tvrtke Hewlett-
Packard

Informacije sadržane u ovom
dokumentu podložne su izmjenama
bez prethodne najave.
Sva prava pridržana. Umnožavanje,
modifikacija i prijevod ovog materijala
nisu dopušteni bez prethodnog
pismenog odobrenja tvrtke Hewlett-
Packard, osim u mjeri dopuštenoj
zakonima o autorskim pravima.
Jedina jamstva za HP-ove proizvode i
usluge navedena su u izričitim
izjavama o ograničenom jamstvu koje
dobivate uz takve proizvode i usluge.
Ništa ovdje navedeno ne smije se
shvatiti kao dodatno jamstvo. HP nije
odgovoran za tehničke i uredničke
pogreške ili propuste u ovom
dokumentu.

Potvrde

Windows, Windows XP i Windows
Vista zaštitni su znakovi tvrtke
Microsoft Corporation registrirani u
SAD-u.
ENERGY STAR i oznaka ENERGY
STAR registrirani su zaštitni znakovi u
SAD-u.

Sigurnosne informacije

Prilikom korištenja ovog proizvoda
uvijek se pridržavajte osnovnih mjera
opreza kako biste smanjili rizik od
ozljeda izazvanih vatrom ili strujnim
udarom.
1. Pročitajte s razumijevanjem sve
upute iz dokumentacije koju ste dobili
uz pisač.
2. Proučite sva upozorenja i upute
označene na proizvodu.
3. Prije čišćenja uređaj isključite iz
zidne utičnice.
4. Proizvod nemojte instalirati i koristiti
u blizini vode ili dok ste mokri.
5. Proizvod postavite na čvrstu i
stabilnu podlogu.
6. Proizvod postavite na zaštićeno
mjesto na kojemu nitko ne može
nagaziti kabel ili zapeti za njega i na
kojemu se kabel neće oštetiti.
7. Ako proizvod ne radi normalno,
pogledajte odjeljak Rješavanje
problema.
8. Unutar uređaja ne postoje dijelovi
koje korisnik može sam servisirati.
Servisiranje prepustite stručnom
osoblju.

Pristupačnost

Pisač ima brojne značajke koje
omogućuju pristup osobama s
posebnim potrebama.
Vizualno
Korisnici s poteškoćama s vidom ili
slabovidni korisnici mogu pristupiti
softveru pisača koristeći mogućnosti i
značajke pristupačnosti u sklopu
operacijskog sustava. On ujedno
podržava i tehnologiju pomagala,
poput čitača zaslona, čitača
Brailleovog pisma i aplikacije tekst-u-
glas. Obojeni gumbi i kartice koji se
koriste u softveru i na upravljačkoj
ploči pisača označeni su jednostavnim
tekstom ili oznakama ikona koje
simboliziraju odgovarajuću akciju, a
namijenjeni su korisnicima koji ne
razlikuju boje.
Mobilnost
Funkcionalnosti softvera pisača osobe
s ograničenom pokretljivošću mogu
izvršavati kroz tipkovničke naredbe.
Softver podržava i značajke
pristupačnosti sustava Windows, kao
što su ljepljive tipke, povratne tipke,
filtarske tipke i tipke miša. Vratima,
tipkama, ladicama za papir i
vodilicama za papir na pisaču mogu
rukovati i korisnici ograničene snage i
dosega.
Podrška
Dodatne informacije o pristupačnosti
ovog proizvoda i HP-ovoj predanosti
pristupačnosti proizvoda potražite na
HP-ovu web-mjestu na adresi
www.hp.com/accessibility.
Informacije o pristupačnosti za Mac
OS potražite na web-mjestu tvrtke
Apple na adresi www.apple.com/
accessibility.