Abi HP Officejet 4620

background image

OFFICEJET

4610/4620

Kasutusjuhend

background image
background image

HP Officejet 4610 All-in-One

series/HP Officejet 4620 e-

All-in-One series

Kasutusjuhend

background image

Autoriõiguse teave

© 2012, autoriõigus Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Hewlett-Packard Company
teated

Käesolevas dokumendis sisalduvat
teavet võidakse muuta ilma sellest ette
teatamata.
Kõik õigused kaitstud. Käesoleva
materjali reprodutseerimine,
adapteerimine või tõlkimine ilma
Hewlett-Packardi eelneva kirjaliku
loata on keelatud, välja arvatud
autorikaitseseadustega lubatud
määral.
Ainsad HP toodetele ja teenustele
kehtivad garantiid on toodud nende
toodete ja teenustega kaasasolevates
garantiiavaldustes. Käesolevas
dokumendis avaldatut ei või mingil
juhul tõlgendada täiendava garantii
pakkumisena. HP ei vastuta selles
dokumendis leiduda võivate tehniliste
või toimetuslike vigade ega
väljajättude eest.

Kaubamärgiteave

Windows, Windows XP ja Windows
Vista on Microsoft Corporationi USA-s
registreeritud kaubamärgid.
ENERGY STAR ja ENERGY STAR-i
märk on USA-s registreeritud märgid.

Ohutusteave

Seadme kasutamisel täitke alati
elementaarseid ohutusnõudeid, et
vähendada tulekahju- või elektrilöögi
ohtu.
1. Lugege hoolikalt läbi kõik printeri
dokumentides esitatud suunised ja
veenduge, et olete neist aru saanud.
2. Järgige kõiki tootele märgitud
hoiatusi ja suuniseid.
3. Enne seadme puhastamist lülitage
see vooluvõrgust välja.
4. Ärge paigaldage ega kasutage
seadet vee lähedal või märgade
kätega.
5. Paigaldage seade turvaliselt
kindlale pinnale.
6. Paigaldage seade ohutusse kohta,
et keegi ei saaks juhtme peale astuda
ega selle taha komistada ja et juhe ei
saaks kahjustada.
7. Kui seade ei tööta tavapäraselt, vt
Probleemi lahendamine.
8. Seadme sees olevaid osi ei saa
kasutaja ise hooldada ega parandada.
Pöörduge vastava kvalifikatsiooniga
tugipersonali poole.

Hõlbustusvahendid

Printer sisaldab mitmesuguseid
funktsioone, mis muudavad selle

erivajadusega inimestele kergemini
kasutatavaks.
Visuaalsus
Printeri tarkvara saavad opsüsteemi
hõlbustusvõimaluste ja -funktsioonide
kaudu kasutada ka nägemispuude või
halva nägemisega inimesed. Samuti
toetab seade enamikke
abitehnoloogiaid, nt ekraaniriidereid,
punktkirjariidereid ja hääle tekstiks
teisendamise rakendusi.
Värvipimedate kasutajate jaoks on
tarkvaras ja printeri juhtpaneelil
kasutatavatel vahekaartidel ja
värvilistel nuppudel lihttekst või
ikoonisildid, mis seletavad vastava
nupu otstarvet.
Mobiilsus
Liikumispuudega kasutajad saavad
tarkvarafunktsioone rakendada
klaviatuurikäskudega. Tarkvara toetab
ka Windowsi hõlbustusfunktsioone, nt
nakkeklahve, tumblerklahve,
filterklahve ja hiireklahve. Printeri
luuke, nuppe, paberisalvesid ja -
juhikuid saavad hõlpsasti kasutada ka
piiratud jõu- ja ulatusvõimega
inimesed.
Tugiteenused
Lisateavet printeri
hõlbustusfunktsioonide ja HP
tegevuse kohta ligipääsetavuse
tagamiseks leiate HP veebisaidilt
www.hp.com/accessibility.
Mac OS X-i hõlbustusfunktsioonide
kohta leiate teavet Apple'i veebisaidilt
www.apple.com/accessibility.