Βοήθεια HP Officejet 4620

background image

OFFICEJET

4610/4620

Oδηγóς χρήσης

background image
background image

HP Officejet 4610 All-in-One

series/HP Officejet 4620 e-

All-in-One series

Οδηγός χρήσης

background image

Πληροφορίες για τα
πνευματικά δικαιώματα

© 2012 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Σημειώσεις της Hewlett-
Packard Company

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν έντυπο ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση.
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου
δικαιώματος. Απαγορεύεται η
αναπαραγωγή, η προσαρμογή ή η
μετάφραση του παρόντος υλικού,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της
Hewlett-Packard, με εξαίρεση τα όσα
επιτρέπονται από τους νόμους περί
πνευματικών δικαιωμάτων.
Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις
ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και
υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο
παρόν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν είναι
υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά
λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Εμπορικές ονομασίες

Οι ονομασίες Windows, Windows XP
και Windows Vista είναι σήματα
κατατεθέντα της Microsoft Corporation
στις Η.Π.Α.
Η ονομασία ENERGY STAR και το
σήμα ENERGY STAR είναι σήματα
κατατεθέντα στις Η.Π.Α.

Πληροφορίες ασφαλείας

Ακολουθείτε πάντα τα βασικά
προληπτικά μέτρα ασφαλείας όταν
χρησιμοποιείτε το προϊόν,
προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού από φωτιά ή
ηλεκτροπληξία.
1. Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις
οδηγίες στην τεκμηρίωση που
συνοδεύει τον εκτυπωτή.
2. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις
προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που
αναγράφονται στο προϊόν.
3. Αποσυνδέστε το προϊόν από την
πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
4. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε
αυτό το προϊόν κοντά σε νερό ή όταν
τα χέρια σας είναι υγρά.
5. Τοποθετήστε το προϊόν σε
μια σταθερή επιφάνεια.
6. Τοποθετήστε το προϊόν
σε προστατευμένη θέση, όπου το
καλώδιο δεν εμποδίζει και δεν μπορεί
να πάθει βλάβη.
7. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί
κανονικά, ανατρέξτε στην ενότητα
"Επίλυση προβλημάτων".

8. Δεν περιλαμβάνονται εξαρτήματα
που μπορούν να επισκευαστούν από
το χρήστη. Για συντήρηση ή επισκευή,
να απευθύνεστε πάντα σε ειδικευμένο
τεχνικό προσωπικό.

Πρόσβαση από άτομα με
ειδικές ανάγκες

Ο εκτυπωτής διαθέτει διάφορες
λειτουργίες που καθιστούν εφικτή τη
χρήση του από άτομα με ειδικές
ανάγκες.
Προβλήματα όρασης
Το λογισμικό του εκτυπωτή παρέχει
δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με
προβλήματα όρασης ή μειωμένη
όραση μέσω των επιλογών και
λειτουργιών για άτομα με ειδικές
ανάγκες του λειτουργικού συστήματος.
Επιπλέον, υποστηρίζει τεχνολογία,
όπως ανάγνωση οθόνης, σύστημα
ανάγνωσης Μπράιγ και εφαρμογές
υπαγόρευσης. Για όσους πάσχουν
από αχρωματοψία, τα έγχρωμα
κουμπιά και οι καρτέλες που
χρησιμοποιούνται στο λογισμικό και
στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή
διαθέτουν απλό κείμενο ή ετικέτες με
εικονίδια που αποδίδουν την
κατάλληλη ενέργεια.
Κινητικά προβλήματα
Για όσους πάσχουν από κινητικά
προβλήματα, οι λειτουργίες του
λογισμικού του εκτυπωτή μπορούν να
εκτελεστούν μέσω εντολών του
πληκτρολογίου. Το λογισμικό
υποστηρίζει επίσης επιλογές
προσβασιμότητας στα Windows,
όπως οι επιλογές StickyKeys,
ToggleKeys, FilterKeys και
MouseKeys. Οι θύρες, τα κουμπιά, οι
δίσκοι χαρτιού και οι οδηγοί χαρτιού
του εκτυπωτή μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από άτομα με
περιορισμένη φυσική αντοχή και
δυνατότητα πρόσβασης.
Υποστήριξη
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις λειτουργίες για άτομα με
ειδικές ανάγκες αυτού του προϊόντος
και τη δέσμευση της HP για την
προσβασιμότητα στα προϊόντα της,
επισκεφτείτε την τοποθεσία web της
HP στη διεύθυνση www.hp.com/
accessibility.
Για πληροφορίες προσβασιμότητας
για Mac OS X, επισκεφτείτε την
τοποθεσία web της Apple στη
διεύθυνση www.apple.com/
accessibility.