HP Officejet 4620 hjælp

background image

OFFICEJET

4610/4620

Brugervejledning

background image
background image

HP Officejet 4610 All-in-One

series/HP Officejet 4620 e-

All-in-One series

Brugervejledning

background image

Copyrightoplysninger

© 2012 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Meddelelser fra Hewlett-
Packard Company

Med forbehold for ændringer uden
varsel.
All rights reserved. Reproduktion,
bearbejdning eller oversættelse af
dette materiale er forbudt uden
forudgående skriftlig tilladelse fra
Hewlett-Packard, med undtagelse af
det, der er tilladt i henhold til loven om
ophavsret.
De eneste garantier for HP-produkter
og -services findes i de erklæringer
om begrænset garanti, der følger med
de pågældende produkter og services.
Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig
for tekniske eller redaktionelle fejl eller
udelader heri.

Ophavsret

Windows, Windows XP og Windows
Vista er registrerede amerikanske
varemærker tilhørende Microsoft
Corporation.
ENERGY STAR og ENERGY STAR-
mærket er registrerede mærker i USA.

Sikkerhedsoplysninger

Følg altid grundlæggende
retningslinjer for sikkerhed ved brug af
dette produkt for at mindske risikoen
for skader som følge af brand eller
elektrisk stød.
1. Alle instruktioner i den
dokumentation, der følger med
printeren, bør læses grundigt.
2. Læs alle advarsler og instruktioner
på produktet.
3. Tag stikket ud af stikkontakten,
inden produktet rengøres.
4. Dette produkt må ikke installeres
eller bruges i nærheden af vand, eller
når du er våd.
5. Placer produktet på en fast, stabil
overflade.
6. Produktet skal anbringes, så man
ikke træder på eller falder over
ledningen, og så ledningen ikke bliver
beskadiget.
7. Hvis produktet ikke virker, som det
skal, anbefales det at læse Løsning af
problemer.
8. Der er ingen dele inden i produktet,
der skal serviceres af brugeren.
Service må kun udføres af kvalificeret
servicepersonale.

Hjælp til handicappede

Denne printer indeholder en række
funktioner, som sætter personer med
handicap i stand til at bruge den.
Syn
Brugere med nedsat syn kan benytte
printersoftwaren vha.
operativsystemets indstillinger og
funktioner for handicappede. Den
understøtter også de fleste
hjælpeprogrammer, f.eks.
skærmlæsere, braillelæsere og
programmer, der omsætter tale til
tekst. Farvelagte knapper og faner i
softwaren og på printerens
kontrolpanel er forsynet med enkle
tekst- eller ikonetiketter, der angiver
den pågældende handling.
Bevægelse
Brugere, der er
bevægelseshæmmede, kan udføre
funktionerne i printersoftwaren via
tastaturkommandoer. Softwaren
understøtter endvidere Windows-
indstillinger for Hjælp til handicappede,
f.eks. Faste taster, Til/fra-taster,
Filtertaster og Musetaster. Printerens
dæksler, knapper, papirbakker og
papirstyr kan betjenes af brugere med
begrænsede kræfter og begrænset
rækkevidde.
Support
Du kan finde flere oplysninger om
dette produkts handicapfunktioner og
HP's fokus på produkters
handicapvenlighed på HP's webside
på adressen .www.hp.com/
accessibility
Oplysninger om handicapfunktioner i
Mac OS X finder du på Apples
websted på adressen www.apple.com/
accessibility.